TVP3 Szczecin czynnie uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach, które odbywają się w regionie. Chcąc być w bezpośrednim kontakcie z naszym widzem, angażujemy się promocyjnie przy okazji organizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych.

Planujemy, przygotowujemy, organizujemy imprezy promocyjne, związane m.in. z profilaktyką, zdrowiem, zabawą, edukacją.

TVP3 Szczecin obejmuje również patronatem medialnym ciekawe przedsięwzięcia, m.in. wystawy, koncerty, imprezy tematyczne, skierowane do szerszego grona odbiorców.

Prośbę o przyznanie patronatu medialnego należy przesłać do TVP3 Szczecin z dekretacją na Dyrektora Oddziału TVP3 Szczecin, najpóźniej 21 dni przed planowanym przedsięwzięciem.
Wniosek nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

Prośba powinna zawierać:
- nazwę organizatora lub organizatorów,
- datę wydarzenia,
- miejsce wydarzenia,
- program lub opis wydarzenia,
- oczekiwania od TVP3 Szczecin, jako patrona medialnego,
- oferowane świadczenia organizatora,
- podstawowe dane do kontaktu, w tym: imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację wydarzenia oraz adres e-mailowy.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.
Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu.
Każde pismo rozpatrywane jest indywidualnie, w terminie do 14 dni.
W przypadku braku odpowiedzi należy uznać, że pismo o uzyskanie patronatu zostało rozpatrzone negatywnie.

Objęcie patronatem medialnym imprezy nie zobowiązuje TVP3 Szczecin do przeprowadzenia relacji na antenie.

Na materiałach poligraficznych - drukach, zaproszeniach, plakatach oraz stronie lub stronach internetowych wydarzenia można używać wyłącznie logo TVP3 Szczecin przesłane przez TVP3 Szczecin.
Wszystkie materiały wymagają akceptacji TVP3 Szczecin.


Zapytania dotyczące patronatu medialnego prosimy kierować do:

Joanna Toszek

tel. 91 481 02 00
e-mail:joanna.lisowska@tvp.pl