ATUTY REKLAMY TELEWIZYJNEJ:
Przekaz, który działa jednocześnie na nasz wzrok i słuch jest bardziej efektywny od komunikatów tylko obrazkowych lub tylko dźwiękowych. Obecność telewizji w naszym życiu wpływa na kształtowanie naszych postaw i zachowań, dzięki temu jest atrakcyjnym i skutecznym źródłem przekazów komercyjnych.
Zapamiętujemy:
30% tego co słyszymy
50% tego co widzimy
70% tego co widzimy i słyszymy
Z mediów masowych telewizja gwarantuje najszybsze zapamiętanie przekazu reklamowego!

SPONSORING:
Sponsoring to skuteczna i sprawdzona metoda budowania wizerunku i kreowania świadomości marki.
Istnieje możliwość sponsoringu prognozy pogody, serwisów sportowych oraz wybranych programów tematycznych na naszej antenie.
Udział sponsora w finansowaniu programu, a także zakres i formy jego wskazania są każdorazowo negocjowane.
Jeśli są Państwo zainteresowani tą formą prosimy o kontakt z nami, odpowiemy na wszystkie pytania i zaproponujemy ciekawą ofertę.

Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy atrakcyjne ceny!

Dział Marketingu i Reklamy TVP3 Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 24a,
71-410 Szczecin
marketing.szczecin@tvp.pl
tel. +48 91 48 10 110

Małgorzata Kupis
Kierownik Działu Marketingu i Reklamy TVP3 Szczecin
malgorzata.kupis@tvp.pl
tel. +48 91 48 10 339

Gabriel Stawiński
Specjalista ds. Marketingu i Reklamy
Gabriel.Stawinski@tvp.pl
tel. +48 91 48 10 242

Joanna Miszkin
Specjalista ds. Marketingu i Reklamy
Joanna.Miszkin@tvp.pl
tel. +48 91 48 10 151

Marian Siedlewski
Specjalista ds. promocji
marian.siedlewski@tvp.pl
tel. +48 91 48 10 336

Joanna Toszek
Specjalista ds. promocji
joanna.lisowska@tvp.pl
tel. +48 91 48 10 200PROMOCJA I PATRONATY

TVP3 Szczecin uczestniczy czynnie w różnego rodzaju wydarzeniach, które odbywają się w regionie. Chcąc być w bezpośrednim kontakcie z naszym widzem, angażujemy się promocyjnie przy okazji organizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych.

Planujemy, przygotowujemy, organizujemy imprezy promocyjne, związane m.in. z profilaktyką, zdrowiem, zabawą, edukacją.

TVP3 Szczecin obejmuje również patronatem medialnym ciekawe przedsięwzięcia, m.in. wystawy, koncerty, imprezy tematyczne, skierowane do szerszego grona odbiorców.

Prośbę o przyznanie patronatu medialnego należy przesłać do TVP3 Szczecin z dekretacją na Dyrektora Oddziału TVP3 Szczecin, najpóźniej 21 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

Prośba powinna zawierać:
- nazwę organizatora lub organizatorów,
- datę wydarzenia,
- miejsce wydarzenia,
- program lub opis wydarzenia,
- oczekiwania od TVP3 Szczecin, jako patrona medialnego,
- oferowane świadczenia organizatora,
- podstawowe dane do kontaktu, w tym: imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację wydarzenia oraz adres e-mailowy.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu. Każde pismo rozpatrywane jest indywidualnie, w terminie do 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi należy uznać, że pismo o uzyskanie patronatu zostało rozpatrzone negatywnie.

Objęcie patronatem medialnym imprezy nie zobowiązuje TVP3 Szczecin do przeprowadzenia relacji na antenie.

Na materiałach poligraficznych - drukach, zaproszeniach, plakatach oraz stronie lub stronach internetowych wydarzenia można używać wyłącznie logo TVP3 Szczecin przesłane przez TVP3 Szczecin. Wszystkie materiały wymagają akceptacji TVP3 Szczecin.

Wszelkich informacji udziela Joanna Toszek tel. 91 48 10 200 email: joanna.lisowska@tvp.pl