TVP3 Szczecin uczestniczy czynnie w różnego rodzaju wydarzeniach, które odbywają się w regionie. Chcąc być w bezpośrednim kontakcie z naszym widzem, angażujemy się promocyjnie przy okazji organizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych.

Specjalnie dla Państwa planujemy, przygotowujemy, organizujemy imprezy promocyjne, związane m.in. z profilaktyką, zdrowiem, zabawą, edukacją.

TVP3 Szczecin obejmuje również opieką i patronatem medialnym ciekawe imprezy i inicjatywy. Naszym patronatem obejmujemy m.in. wystawy, koncerty, imprezy tematyczne, skierowane do szerszego grona odbiorców.

Prośbę o przyznanie opieki lub patronatu medialnego należy przesłać do TVP3 Szczecin z dekretacją na Dyrektora Oddziału TVP3 Szczecin.

Prośba o patronat medialny powinna zawierać:

  • miejsce
  • datę wydarzenia
  • krótką charakterystykę
  • adres korespondencyjny
Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu.

Zapytania dotyczące patronatów medialnych, współpracy z mediami, public relations i promocji prosimy kierować do:

Joanna Toszek
tel. 91 481 02 00
e-mail:joanna.lisowska@tvp.pl