Skład Rady Programowej przy Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Szczecinie. Kadencja 2017-2020.

- Piotr Suchorski
- Zbigniew Jasina
- Mieczysław Jurek
- Mariusz Grab
- Joanna Grab
- Marek Chabior
- Jędrzej Henryk Gryko
- Agnieszka Kurzawa
- Małgorzata Janucik
- Jarosław Łojko
- Tomasz Nowe
- Mariusz Kuchta
- Przemysław Sas
- Jakub Skowroński
- Łukasz Trzeciak

Na podstawie Uchwały nr 164/99, oraz § 5 ust.2 Regulaminu Rady Programowej Oddziału Terenowego TVP S.A. (Załącznik do uchwały Zarządu TVP SA Nr 164/99 z dnia 12 października 1999 r.), w czasie posiedzenia Rady Programowej TVP3 Szczecin, w dniu 11 kwietnia 2018 r., zostało wybrane nowe prezydium Rady.

Przewodniczącym Rady został Piotr Suchorski, wiceprzewodniczącymi Rady: Zbigniew Jasina i Mieczysław Jurek.