Skład Rady Programowej przy Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Szczecinie. Kadencja 2017-2020.

- Zbigniew Jasina (Przewodniczący Rady)
- Piotr Suchorski (Wiceprzewodniczący Rady)
- Mariusz Grab (Wiceprzewodniczący Rady)
- Joanna Grab
- Marek Chabior
- Jędrzej Henryk Gryko
- Agnieszka Kurzawa
- Małgorzata Janucik
- Jarosław Łojko
- Tomasz Nowe
- Mariusz Kuchta
- Przemysław Sas
- Mieczysław Jurek
- Jakub Skowroński
- Łukasz Trzeciak