Piotr Lichota - Dyrektor Oddziału, Redaktor Naczelny

Sekretariat:
tel. 91-48-10-300
fax 91-422-66-62
e-mail: otvszczecin@tvp.pl