Osoby i instytucje zainteresowane kopią materiałów znajdujących się w archiwum TVP3 Szczecin prosimy o kontakt z Sekretariatem Programowym TVP3 Szczecin.


Sekretarz Programu TVP3 Szczecin

Beata Mikołajewska-Wieczorek
tel: 091-4810-451
beata.mikolajewska-wieczorek@tvp.plSekretariat programowy

Jarosław Brudnicki
tel. 91-48-10-260
jaroslaw.brudnicki@tvp.pl


Dorota Duda
tel. 91-48-10-230
dorota.mutschmann-duda@tvp.pl


Beata Popielarz
tel. 91-48-10-216


Licencje

Wojciech Burger
Przegrywanie materiałów archiwalnych kontrahentom zewnętrznym
tel. 91-48-10-154
wojciech.burger@tvp.pl


Małgorzata Zdulska
Prawo autorskie i prawa pokrewne, licencje
tel. 91-48-10-190
malgorzata.zdulska@tvp.pl


Archiwum

Agnieszka Kochańska
tel 91-48-10-333
agnieszka.kochanska@tvp.pl


Jolanta Dymczak
tel. 91-48-10-421
jolanta.dymczak@tvp.pl