Sekretarz Programu TVP3 Szczecin

Beata Mikołajewska-Wieczorek
tel: 091-4810-451
beata.mikolajewska-wieczorek@tvp.plSekretariat programowy

Jarosław Brudnicki
tel. 91-48-10-260
jaroslaw.brudnicki@tvp.pl


Dorota Duda
tel. 91-48-10-230
dorota.mutschmann-duda@tvp.pl


Izabela Grzenkowicz
Prawo autorskie i prawa pokrewne, licencje
tel. 91-48-10-413
izabela.grzenkowicz@tvp.pl


Joanna Toszek
tel. 91-48-10-200
joanna.toszek@tvp.pl

Patronaty

TVP3 Szczecin obejmuje patronatem medialnym ciekawe przedsięwzięcia, m.in. wystawy, koncerty, imprezy tematyczne, skierowane do szerszego grona odbiorców.

Prośbę o przyznanie patronatu medialnego należy przesłać do TVP3 Szczecin z dekretacją na Dyrektora Oddziału TVP3 Szczecin, najpóźniej 21 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

Prośba powinna zawierać:
- nazwę organizatora lub organizatorów,
- datę wydarzenia,
- miejsce wydarzenia,
- program lub opis wydarzenia,
- oczekiwania od TVP3 Szczecin, jako patrona medialnego,
- oferowane świadczenia organizatora,
- podstawowe dane do kontaktu, w tym: imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację wydarzenia oraz adres e-mailowy.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu. Każde pismo rozpatrywane jest indywidualnie, w terminie do 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi należy uznać, że pismo o uzyskanie patronatu zostało rozpatrzone negatywnie.

Objęcie patronatem medialnym imprezy nie zobowiązuje TVP3 Szczecin do przeprowadzenia relacji na antenie.

Na materiałach poligraficznych - drukach, zaproszeniach, plakatach oraz stronie lub stronach internetowych wydarzenia można używać wyłącznie logo TVP3 Szczecin przesłane przez TVP3 Szczecin. Wszystkie materiały wymagają akceptacji TVP3 Szczecin.Archiwum

Osoby i instytucje zainteresowane kopią materiałów znajdujących się w archiwum TVP3 Szczecin prosimy o kontakt:


Agnieszka Kochańska
tel 91-48-10-333
agnieszka.kochanska@tvp.pl


Jolanta Dymczak
tel. 91-48-10-421
jolanta.dymczak@tvp.pl