Tysiące żołnierzy walczyło w jego strukturach, działał wywiad i kontrwywiad. Dziś mija 76. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W Szczecinie specjalna inscenizacja miała przypomnieć dramat hitlerowskiej okupacji oraz tej powojennej - stalinowskiej.