Mieszkańcy Zachodniopomorskiego zaczynają wyrabiać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest gwarantem bezstresowego wypoczynku. Dzięki EKUZ nie będziemy płacić za nagłe hospitalizacje na terenie Unii.