Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w roku 2017 wynosi 22,70 zł.

Odpowiednio zweryfikowane stawki zniżek w opłatach abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego wynoszą:

44,05 zł za dwa miesiące,
65,35 zł za trzy miesiące,
129,40 zł za sześć miesięcy,
245,15 zł za rok kalendarzowy.

Więcej o abonamencie RTV na stronie KRRiT

Przypominamy o obowiązku opłacania abonamentu RTV do 25 - dnia każdego miesiąca. Obowiązek dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników radiowych i telewizyjnych z wyłączeniem osób ustawowo zwolnionych.