W Koszalinie ma powstać 17 oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowa instytucja łączyć będzie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych i nieistniejącej w Koszalinie Agencji Rynku Rolnego.