23 marca br. w Szczecinie odbędzie się VIII Międzynarodowe Forum Naukowo-Gospodarcze „Chemika Expo 2017”.

8 Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 to jedno z największych spotkań branży chemicznej w euroregionie Pomerania, które stało się rozpoznawalne nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Chemika Expo to doskonała okazja do spotkania zarówno ekspertów oraz praktyków branży chemicznej i jej pokrewnych branż jak i przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują osiągnięcia specjalistów w ulepszaniu swoim produktów i usług oraz jednostek samorządu terytorialnego i instytucji okołobiznesowych.

Podczas CHEMIKI EXPO 2017 – zapraszamy na część merytoryczną połączoną z panelami dyskusyjnymi, międzynarodową giełdę kooperacyjną oraz specjalistyczne warsztaty branżowe „szyte na miarę” przedsiębiorców.

CHEMIKA EXPO 2017 to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ze Szczecina w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urzędem Miejskim w Szczecinie, a także instytucjami zagranicznymi, m.in. Grodzieńskim Dom Nauki i Techniki w Gordnie (Białoruś), Sustainable Business HUB Malme (Szwecja) czy Związkiem Chemików z Ukrainy w Kijowie (Ukraina).

Więcej informacji na stronie http://zielonachemia.eu/chemika-expo/

TVP3 Szczecin jest patronem medialnym wydarzenia.