Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Świnoujście, Janusz Żmurkiewicz podpisali dziś umowę na dofinansowanie ze środków unijnych dwóch kolejnych inwestycji w regionie. Pierwsza to przystań jachtowa w Przytorze, a druga to przystań kajakowa na wyspie Karsibór. Obie będą gotowe do końca 2018 roku. W sumie na oba projekty warte 6 mln złotych, nasze miasto otrzyma ponad 2,3 mln zł dofinansowania z RPO WZ 2014-2020.