Sześćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania z budżetu Województwa otrzyma Komenda Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Środki przekazane zostaną na realizację programów mających podnieść bezpieczeństwo.

Zachodniopomorska Policja od lat prowadzi takie akcje jak „Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczny Senior”, czy „ Bezpiecznie nad Morze”, akcje te podnoszą bezpieczeństwo mieszkańców całego województwa. W poniedziałek wicemarszałek Tomasz Sobieraj razem z Komendantem Wojewódzkim w Szczecinie podpiszą umowy dotyczące finansowania tychże projektów. Środki przekazane zostaną na prowadzenie akcji profilaktycznych i prewencyjnych, a także na działania realizowane przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie. Część środków zostanie przeznaczona na szkolenia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Szczecinie.