Dziś drugi dzień 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Politycy, naukowcy i eksperci będą debatowali między innymi o średnim i zawodowym szkolnictwie morskim, innowacjach w gospodarce morskiej oraz nowych regulacjach dotyczących ochrony środowiska.

Drugi dzień kongresu rozpoczął wykład inauguracyjny ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. W ramach debaty plenarnej uczestnicy poruszą tematy związane z kierunkami rozwoju portów morskich w Unii Europejskiej. Następnie wezmą udział w dwóch panelach dyskusyjnych podzielonych na cztery bloki tematyczne: Żegluga porty i stocznie, Edukacja i innowacje, Prawo, finanse i bezpieczeństwo oraz Rybołówstwo i ekologia.

Natalia Stańczykowska