Nowoczesne wyposażenie i miejsce nawet dla 200 pacjentów. Tak wygląda otwarty dziś Szpital Rehabilitacyjny św. Karola Boromeusza w Szczecinie. Tym samym kuria, która kupiła z bonifikatą teren byłego szpitala miejskiego wywiązała się z zapisów aktu notarialnego, choć spory co do zapisów umowy trwały wiele lat.