Szczecińscy policjanci prowadzą spotkania edukacyjne i akcje profilaktyczne. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Podczas trwanie akcji pod hasłem „Bezpieczny Pieszy” funkcjonariusze spotykają się z mieszkańcami miasta, prowadzą zajęcia edukacyjne i profilaktycznie rozdają elementy odblaskowe. Z wykorzystaniem miejskiego monitoringu chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo takich uczestników ruchu drogowego jak: rowerzyści i piesi.

Jak informuje policja do głównych przyczyną wypadków spowodowanych przez pieszych zalicza się: nieostrożne wejście na jezdnię, przejście w niedozwolonym miejscu i niestosowanie się do sygnalizacji.

Natalia Stańczykowska