W związku z wydanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Rozporządzeniem z dnia 19 maja 2017r., Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość ubiegania się o bezpłatne emisje spotów kampanii społecznych. Telewizja Polska Oddział w Szczecinie powołała w tym celu Komisję ds. Kampanii Społecznych, która weryfikuje spoty i planuje ich emisję w paśmie własnym, w ramach TVP3.

W celu zakwalifikowania spotu do emisji należy przekazać gotowy materiał filmowy wraz z pismem przewodnim do Komisja ds. Kampanii Społecznych TVP3 Szczecin. W piśmie należy opisać planowaną kampanię, zakres oraz termin kampanii. W przypadku braku spotu istnieje możliwość przesłania scenariusza/storyboardu, w celu zaopiniowania przez Komisję (Komisja udziela promesy na emisję, która wymaga kolaudacji finalnego spotu i ostatecznej zgody na emisję).

Każda z Organizacji Pożytku Publicznego, ubiegająca się o emisję spotu w bezpłatnym czasie antenowym zobligowana jest do przedłożenia aktualnych dokumentów: NIP / KRS / REGON / SPRAWOZDANIE FINANSOWE za ostatni rok działalności / OŚWIADCZENIE regulowania opłat abonamentowych RTV przez Organizację.

Gotowy spot mogą Państwo przesłać za pomocą usługi WeTransfer (bezpłatnie pliki o wielkości do 2GB). Należy wejść na stronę https://www.wetransfer.com/, wybrać pliki, które chcą Państwo przesłać, za pomocą przycisku „add files” oraz wpisać adresy mailowe – Państwa oraz odbiorcy. Można także dodać wiadomość tekstową. Następnie należy wybrać przycisk „Transfer”. Zarówno odbiorca, jak i nadawca otrzymują link, za pomocą którego mogą pobrać przesłany plik. Dokumenty mogą przesłać Państwo przesłać za pomocą formularza lub korespondencją tradycyjną.

Zgodnie z Zasadami o bezpłatnych emisjach spotów kampanii społecznych OPP, Telewizja Polska S.A. nie emituje spotów kampanii 1%. Czasy reklamowe na 1% spoty można wykupić w Biurze Reklamy uzyskując stosowny rabat dla kampanii poza komercyjnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Sekretarza Komisji ds. Kampanii Społecznych w OTV Szczecin, pani Beaty Mikołajewskiej-Wieczorek: beata.mikolajewska-wieczorek@tvp.pl

Adres korespondencyjny:
TVP3 Szczecin,
Komisja ds. Kampanii Społecznych,
ul. Niedziałkowskiego 24a
71-410 Szczecin