To nie pozostałości po kosmitach ani efekt działania fal radiowych. Ale kręgi odkryte na polu koło Morynia to i tak niezwykłe zjawisko, bo są śladami osadników sprzed prawie 7 tysięcy lat. Archeolodzy już mówią o fenomenie na skalę europejską.