Mniej utonięć, ale więcej interwencji. Ostatniego dnia kalendarzowego lata WOPR podsumowuje sezon. Niestety, jak co roku główną przyczyną utonięć i niebezpiecznych zdarzeń na kąpieliskach był alkohol.