Byli stoczniowcy przegrali batalię o odszkodowanie za utraconą wartość akcji Porty Holding. Sąd uznał, że nie przedstawili przekonujących dowodów na odpowiedzialność Skarbu Państwa za upadek przedsiębiorstwa. Rekompensaty domagało się ponad 2 tysiące osób.