Nie trzeba morza żeby hodować łososie. Pierwsza na świecie lądowa ferma działa od niedawna we wsi Janowo w powiecie gryfickim. Ryby żyją w słonej wodzie geotermalnej, wydobywanej z ziemi z głębokości ponad kilometra. Złoża tej wody pochodzą z okresu jurajskiego, czyli sprzed co najmniej 150 milionów lat.