Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie planuje od piątku godz 15:00 do soboty godz 18:00 awaryjne zajęcie pasa drogowego na ul. Kniewskiej przy ul. Lubczyńskiej. W związku z naprawą kanalizacji, przewidywane jest zamkniecie całej szerokości drogi, co będzie skutkować brakiem możliwości przejazdu pojazdów na ul. Kniewską od strony ul. Lubczyńskiej.