Marek Tałasiewicz, były wojewoda szczeciński i zachodniopomorski został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Otrzymał go za wkład w rozwój polsko – niemieckiej współpracy. To jedyne odznaczenie przyznawane przez władze federalne.

Marek Tałasiewicz podkreślał, że pracę na rzecz pogłębiania współpracy polsko – niemieckiej rozpoczął już w latach 90-tych, gdy sprawował urząd wojewody szczecińskiego. Jak dodał, potrzeba wspólnoty, nadal istnieje. Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec został ustanowiony w 1951 roku i jest przyznawany przez prezydenta.Jacek Gonera