Dobiega końca realizacja projektu na terenie dawnej strzelnicy w Kijewie. W sumie posadzonych zostanie 1500 owocodajnych dla ptaków roślin.

Otwarcie Ptasiego Zakątka odbędzie się w poniedziałek o godzinie 11:15. Gotowa jest już ścieżka edukacyjna z tablicami, na których znajdują się informacje o wybranych gatunkach ptaków, a na drzewach zamontowane są skrzynki lęgowe dla ptaków i budki dla nietoperzy. Z inicjatywy leśników wyznaczono również szlak dla biegaczy. Obecnie na terenie dawnej strzelnicy w Kijewie trwa sadzenie 1500 owocodajnych roślin takich jak aronie, dzikie róże czy śliwy.

W urządzanie ptasiego azylu zaangażowali się także mieszkańcy Kijewa, na jego terenie będą prowadzone zajęcia z ekologii. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Cykl działań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w roku 2017”. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.