W dniach 13-14 listopada br. odbędzie się w Szczecinie II Kongres Bezpieczeństwa Wodnego.

Przedmiotem obrad i dyskusji uczestników będą zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarach wodnych. W praktycznej części obrad znajdzie się Workshop, w którym zostanie poruszona tematyka obsługi RescueLaba – centrum symulacji medycznej, aplikacji systemu zarządzania podmiotami ratowniczymi oraz systemami informatycznymi obsługującymi zarządzanie kryzysowe, a także pokaz zajęć profilaktycznych oraz portalu e – learningowego.

Podczas sesji plenarnej zostaną zaprezentowane najciekawsze tezy prezentowane na światowych kongresach: World Conference On Drowning Prevention w Vancouver, ERC Congress we Freiburgu, a także IV Międzynarodowym Kongresie Naukowym Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku w Bydgoszczy.

Na szczególną uwagę zasługują planowane warsztaty wykorzystujące nowoczesne technologie w szkoleniach z zakresu segregacji osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. Wirtualny Symulator Medyczny TRIAGE SIMULATOR jest aplikacją będącą częścią wirtualnego świata Worlds of Rescue. Każdy uczestnik warsztatów wciela się w postać oficera TRIAGE, który podejmuje działania w wirtualnym świecie przy zdarzeniach z wieloma poszkodowanymi.

Kongres odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

TVP3 Szczecin jest patronem medialnym wydarzenia.