Rozmowa z dr Waldemarem Urbanikiem - socjologiem, Rektorem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.