Nieprawidłowości finansowe i złe zarządzanie zarzuca część działaczy Koszalińskiego Związku Piłki Nożnej swojemu prezesowi, Grzegorzowi Maciejaszowi. A chodzi przede wszystkim o zakupy sprzętu i gadżetów sportowych w firmie należącej do prezesa za kwotę ponad 400 tysięcy złotych.