Wysłani na fikcyjne ćwiczenia wojskowe, w rzeczywistości zostali odizolowani od świata i zmuszani do katorżniczej pracy. Na koszalińskim cmentarzu odsłonięto dziś Pomnik „Solidarność w Wojskowym Obozie Internowania” – upamiętniający osoby objęte operacją „Jesień 82” - to jedna z najbardziej ponurych kart stanu wojennego.