Artystyczne występy, gry i zabawy, a przede wszystkim spotkanie ze Świętym Mikołajem. W hali Szczecińskiego Domu Sportu odbyła się impreza mikołajkowa.

Tegoroczna zabawa odbyła się pod hasłem „Gwiezdne Mikołajki” i wzięło w niej udział 1000 wychowanków Ośrodków dla dzieci specjalnej troski, domów dziecka, członków stowarzyszeń i fundacji oraz dzieci z rodzin objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Caritas. Imprezę mikołajkową zorganizował Dom Kultury „Słowianin”.