Katastrofa Budowlana w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie nadal wzbudza ogromne emocje. Pojawiły się kolejne wątpliwości dotyczące ekspertyzy, którą nakazał wykonać nadzór budowlany. Okazuje się, że nie została jeszcze nawet zlecona - bo jak twierdzą urzędnicy - będzie można ją przeprowadzić dopiero po zakończeniu prac zabezpieczających.