Przepisy w obronie polskich rodzin i polskich dzieci – Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o uprowadzeniach rodzicielskich za granicę. Tego typu sprawami mają zajmować się wyspecjalizowane sądy okręgowe, a odwołaniami jeden sąd apelacyjny. Rodzice, których nie stać na adwokata, dostaną go z urzędu.

Największe zmiany, które wprowadza ustawa to: utworzenie jedenastu wyspecjalizowanych sądów do rozstrzygania spraw związanych z uprowadzeniami rodzicielskimi, zakaz przekazywania dziecka za granicę do czasu uprawomocnienia wyroku, prawo do adwokata z urzędu i możliwość złożenia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej na ten temat w Głównym wydaniu Kroniki dziś o 18:30.