Z powodu awarii wodociągu w centrum Szczecina część mieszkańców ul. Śląskiej i al. Piłsudskiego od rana pozostaje bez bieżącej wody w kranach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przystąpił już do usuwania skutków awarii. Mieszkańcom podstawiono beczkowóz. W związku z pracami naprawczymi w rejonie alei Piłsudskiego między placem Odrodzenia, a placem Sprzymierzonych, oraz na ulicy Śląskiej, między Więckowskiego, a Obrońców Stalingradu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.