Polskie dzieci będą lepiej chronione. Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o uprowadzeniach rodzicielskich za granicę. To ważne przepisy - szczególnie tu na pograniczu - podkreślają prawnicy. Powstaną wyspecjalizowane sądy, a prokurator generalny i rzecznicy: praw dziecka oraz praw obywatelskich - dostali uprawnienia do skargi kasacyjnej.