W Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie trwa uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia Rodziny Przyjaciół Seminarium. To osoby wspierające kleryków, którzy za okazywaną pomoc odwdzięczają się zaproszeniem w mury seminarium.

Do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie przyjechało blisko dwieście osób z całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To osoby świeckie, które wspierają kleryków i kapłanów Seminarium. Modlą się za nich, aby wytrwali w swoim powołaniu, wspierają datkami, ofiarowują żywność, a nawet potrzebne rzeczy.

Raz w roku klerycy zapraszają swoich darczyńców do Seminarium. Odwdzięczają się w ten sposób za udzielaną pomoc. Podczas trwającego spotkania jest wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem, klerycy zaprezentują też przedstawienie jasełkowe oraz ugoszczą swoich gości uroczystym obiadem.

W koszalińskim seminarium uczy się 32 kleryków

Justyna Prywer