Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o powołanie na stanowisko wiceministra w MSWiA obecnego wojewody zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego.

Jak napisał na Twitterze Joachim Brudziński: "doceniając olbrzymią wiedzę prawniczą i kompetencje administracyjne", Krzysztof Kozłowski miałby nadzorować departament prawny w MSWiA.

Krzysztof Kozłowski ma 35 lat i pochodzi ze Szczecina. Na stanowisku wojewody zachodniopomorskiego zastąpił 64-letniego Piotra Janię, który zmarł 14 sierpnia 2016 roku w szpitalu w Zabrzu. Wcześniej był wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Wojewoda jest doktorem prawa i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wcześniej wiceministrem w MSWiA został inny polityk z zachodniopomorskiego - Paweł Szefernaker, który wcześniej był sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera.