Szczecińska spalarnia kosztowała 30 milionów więcej a szczecińscy radni mówią krótko - czujemy się oszukani, bo o wzroście kwoty inwestycji nic nie wiedzieli. Za niedopuszczalne uznali brak tej informacji od prezesa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Problemu nie widzi jedynie popierający prezydenta- klub radnych Bezpartyjnych.