W związku z przypadającą w 2018 roku 20. rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta oraz przyjętą uchwałą Sejmu, ustanawiającą rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta, Kuratorium Oświaty w Szczecinie organizuje konkurs pn. „[Bądź wierny Idź], czyli majówka z Herbertem”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, a także do uczestników zajęć w Domach Kultury z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia twórczości  Zbigniewa Herberta - jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku, który wedle słów uchwały Sejmu RP z dnia 27 października 2017 r. „w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła”.

Twórczość Herberta idealnie wpisuje się także w ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”, ponieważ wiele jego utworów  poświęconych jest ojczyźnie, a „patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń”.

Więcej informacji o konkursie na stronie Kuratorium.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Patronat medialny na konkursem objęła TVP3 Szczecinie.