Mija 76. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Armia Krajowa miała za zadanie prowadzić ciągłą walkę z okupantem i przygotowywać Polaków do powszechnego powstania. W całym kraju odbywają się liczne uroczystości, które mają upamiętnić to wydarzenie, m.in. w Szczecinie.