Niekonwencjonalnie zajęcia. Jak trafić do właściwego kosza, uczyli dziś dzieci z gminy Bobolice - podczas wspólnej akcji klubu i koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - koszykarze AZS-u Koszalin.

Zajęcia miały na celu wytłumaczyć, aby w życiu trafiać do właściwego kosza. Jak robią to zawodnicy na co dzień. Podkreślano, że odpady należny segregować.