Prawie 3 mln zł, a nie jak obecnie 1,5 mln zł, będą mieć do dyspozycji mieszkańcy Koszalina w 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Zmienią się też m.in. terminy składania projektów osiedlowych.

Jak poinformowały PAP służby prasowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie, wartość projektu osiedlowego nie będzie mogła przewyższyć kwoty 115 tys. zł (obecnie nie może przekroczyć 50 tys. zł). Jeśli tak się stanie i po konsultacji z autorem nie uda się jej obniżyć, projekt zostanie odrzucony. Projekty ogólnomiejskie natomiast nie będą mogły przekroczyć kwoty 1 mln zł (obecnie 650 tys. zł). 45 tys. zł rezerwuje się na promocję KBO.

Dotychczas projekty, zarówno osiedlowe, jaki ogólnomiejskie, były składane w jednym terminie, teraz to się zmienia. Te drugie należy składać od 26 marca do 13 maja 2018 r., a terminy składania projektów osiedlowych podzielone zostały na dwie tury (I tura: 26 marca - 22 kwietnia 2018 r., II tura: 16 kwietnia - 13 maja 2018 r.), a osiedla na dwie grupy. Przynależność do grupy i tym samym do właściwego terminu składania projektów będzie wynikać z ustalonego harmonogramu spotkań osiedlowych.

Projekty pod względem formalnym i merytorycznym będą oceniane na bieżąco, po zakończeniu każdego z określonych terminów. Na uzupełnienie projektów lub poprawę błędów pomysłodawcy będą mieć 7 dni.

Opracowanie zasad KBO 2019 poprzedziły analiza poprzedniej odsłony i konsultacje z zespołem do spraw budżetu obywatelskiego, mieszkańcami oraz wywiadem z autorami projektów.

W Koszalinie po raz pierwszy projekty w ramach budżetu obywatelskiego składano i wybierano w 2013 r., a realizowano - w 2014 r.