Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku adaptuje i doposaża sale dydaktyczne. Pozwoli to na uruchomienie w placówce nowego kierunku kształcenia kierowca mechanik „Europejski Kierowca”. Inwestycja otrzyma prawie 2 mln zł wsparcia w ramach RPO.

Projekt Zespołu Szkół Technicznych, dla którego organem prowadzącym jest szczecineckie starostwo zakłada adaptację pomieszczeń i wyposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne wyposażenie. Chodzi o zakup sprzętu dla pracowni środków transportu drogowego, pracowni przewozu osób i ładunków oraz warsztatów szkolnych. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 2,2 mln zł, z czego Urząd Marszałkowski przeznaczy ze środków unijnych prawie 2 mln zł. Wszystko ma być gotowe na nowy rok szkolny 2018/2019.

Zmiany zaplanowane w placówce dotyczą głównie poprawy praktycznego systemu edukacji zawodowej i powiązania go z potrzebami rynku pracy czy technologicznymi wymogami współczesności m.in. w zakresie kształcenia kierowców mechaników. Kierowca mechanik to obecnie trzeci najbardziej deficytowy zawód w Polsce, dlatego inwestycja uatrakcyjni sposób kształcenia i formę zajęć, a nowoczesne urządzenia, np. symulator czy auto elektryczne sprawią, że do ZST w Szczecinku trafiać zacznie coraz więcej chętnych do zdobycia wysokich kwalifikacji.