Adrian Stankowski, publicysta Gazety Polskiej Codziennie oraz Roman Mańka z fundacji FIBRE komentują tymczasowy areszt i zarzuty wobec posła Stanisława Gawłowskiego, sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej.