Wyłączony z użytku został dziś prawy pas jezdni wyjazdowej - Trasy Zamkowej. To kolejny etap modernizacji największego połączenia drogowego łączącego lewo i prawobrzeże Szczecina. Drogowcy przez najbliższe tygodnie będą tam instalować lampy.

Obecnie na części wjazdowej Trasy Zamkowej montowane są chodniki, a od strony Basenu Górniczego robotnicy zainstalowali już bariery ochronne, oraz słupy oświetleniowe. Wykonana została też nawierzchnia na ciągach pieszo-rowerowych.

Po weekendzie majowym ma rozpocząć się układanie asfaltu, a w połowie maja nastąpi częściowe przełożenie ruchu na drugą część nitki wjazdowej.