10 czerwca br. w Koszalinie odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny.

Marsze dla Życia i Rodziny w Polsce są publicznym wyrażaniem podstawowych wartości ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz mają na celu chronić rodzinę opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny , otwartą na wychowanie dzieci.

Marsze mają pozytywny i radosny charakter . Organizowane są co roku pod innym hasłem i wyrażają oczekiwania społeczeństwa wobec zmian społeczno-politycznych oraz podkreślają znaczenie najważniejszych aspektów obrony życia i rodziny.

Tegoroczne Marsze odbędą się pod hasłem „Polska rodziną silna!”.

Marsz dla Życia i Rodziny w Koszalinie jest inicjatywą organizacji pozarządowych i reprezentują ją przedstawiciele m.in.: Kurii Biskupiej, Zakonu Rycerzy Kolumba i Jana Pawła II, Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Civitas Christiana, Fundacji Miłości, Domu Samotnej Matki i Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie.

Plan Marszu:

g. 11.00 – Msza św. w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Biskupa Czesława Domina (koło Katedry)
g. 12.00 – wymarsz i przemarsz ulicami: Biskupa Czesława Domina, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Młyńską, Aleją Monte Cassino, Władysława IV i Jana Pawła II
g. 13.00 – zakończenie marszu na terenie parafii pw. Ducha Świętego

TVP3 Szczecin jest patronem medialnym wydarzenia.