Wernisaż prac „Twarze ZAiKSu” prezentują portrety wybitnych polskich twórców różnych dziedzin polskiej kultury. Wśród fotografów, których prace zobaczyć będzie można w galerii między innymi: Ryszarda Horowitza, Krzysztofa Gierałtowskiego, Wojciecha Druszcza czy Witolda Krassowskiego.

Z okazji setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS prezentuje wystawę fotograficzną pokazującą portrety wybitnych polskich twórców różnych dziedzin polskiej kultury. Eksponowane fotografie są wypadkową zawodowych działań w różnym czasie i okolicznościach, którym przyświecał nadrzędny cel – dobry portret twórców. Wernisaż odbywa się w filharmonii do 6 lipca.