Piętnaście zespołów i ponad trzystu wykonawców zaprezentowało w Koszalinie dorobek najmłodszych artystów pochodzenia ukraińskiego. Zakończył się 43. Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych, który był okazją do lepszego poznania kultury i tradycji jednej z najliczniejszych mniejszości narodowej w Polsce.