Minister Marek Gróbarczyk wraz z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej Kitackem Limem zwiedzali Akademie Morską w Szczecinie, gdzie podziwiali nowoczesne centra symulacyjno – szkoleniowe. To najnowocześniejsze tego typu centra w Europie.