Za uczestnikami Światowych Dni Morza uroczysta inauguracja, pierwsze dyskusje i spotkania, które będą kontynuowane także w piątek. Sprawdziliśmy jaki jest dalszy scenariusz tego międzynarodowego spotkania specjalistów branży morskiej.