„Spotkania ministrów i debaty ekspertów potwierdziły, że w gospodarce morskiej - Polska stawia na nowoczesność i ekologię” – mówił podsumowując Światowe Dni Morza w Szczecinie, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Naukowcy, inwestorzy, przedsiębiorcy i politycy - 800 gości z 40 państw - Światowe Dni Morza, największe morskie święto Narodów Zjednoczonych, na którym Polska, która rozwija gospodarczy potencjał może skorzystać najbardziej.

Ostatni dzień Światowych Dni Morza rozpoczęła dyskusja na temat przyszłości morskiego rynku pracy. Jak mówili eksperci, obecnie jego rozwój determinują nowinki technologiczne, a technologią jutra, stosowaną już dziś są statki bezzałogowe. Wyzwanie stanowi pomysł na uniknięcie zbyt częstych kolizji, które generują ogromne koszty. Dlatego, zdaniem specjalistów, kluczowym zadaniem, stojącym przed uczelniami morskimi jest dostosowanie programów szkoleniowych do potrzeb zmieniającego się rynku.

Podsumowując trzydniowe święto branży morskiej, minister Marek Gróbarczyk, wyraził nadzieję, że delegacje, które przyjechały do Szczecina wyjadą stąd z poczuciem, że Polska to kraj gościnny i otwarty na współpracę. Kraj z ogromnym potencjałem. Ważnym elementem ostatniego dnia Światowych Dni Morza była również debata z udziałem ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin - na temat portów morskich. Polska rusza z dużymi inwestycjami, chcielibyśmy zaprosić potencjalnych inwestorów, w tym inwestorów chińskich do zainteresowania się naszymi portami – oświadczyła Anna Morawska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dużo uwagi na spotkaniu poświęcono też prezentacji polskiej gospodarki morskiej i terminalowi LNG w Świnoujściu. Kluczowemu elementowi polskiego sektora energetycznego, zwiększającego dywersyfikację zasobów.

Tegoroczne wydarzenie zorganizowano pod hasłem: „IMO 70 – Nasze dziedzictwo. Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 międzynarodowych delegacji. Ludzie polityki, nauki i biznesu. Światowe Dni Morza po raz pierwszy zostały zorganizowane w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego. Ostatnim akcentem wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego i symboliczne przekazanie flagi między szczecińską Akademią Morską a Narodową Administracją Morską Republiki Kolumbii, bo to właśnie tam – w Cartagena, już za rok, odbędą się Światowe Dni Morza.